۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸
رادان انگلیش ادیت
ترجمه تخصصی
ویرایش تخصصی
بازنویسی تخصصی
محاسبه گر آنلاین هزینه سفارش
گواهی تضمین ویرایش نیتیو
از کجا آغاز کنم؟
 ۱. ارسال سفارش با شما
 ۲. تعیین هزینه با ما
 ۳. پرداخت هزینه با شما
 ۴. تحویل سفارش با ما
EnglishEdit.ir
محاسبه هزینه
موضوع کار
زمینه موضوع
گرایش موضوع
زبان موضوع
زمان لازم
سطح کیفی کار
تعداد کلمات

یکی از مهمترین خدمت  رادان انگلیش ادیت (Radan English Edit )، ترجمه حرفه ای تخصصی مقالات، ویراستاری و ویرایش نیتیو(Native Edit) متون و مقالات ترجمه شده به منظور آماده سازی آنها برای چاپ در مجلات بین اللملی و دارای ISI، می باشد.

ترجمه حرفه ای از فارسی به انگلیسی و همچنین از انگلیسی به فارسی به بهره گیری از متخصصان با تجربه و آشنا به رشته تخصصی شما انجام می گیرد.

گروه ویراستاران رادان در رشته های زیر مقالات را ترجمه تخصصی و ویرایش نیتیو تضمینی می کند.

ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی مقاله و کتب دررشته های گروه پزشکی: تمامی گرایش ها، از جمله پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، روانپزشکی، روانپزشکی و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی مقاله و کتب در رشته های گروه فنی و مهندسی: تمامی گرایش ها، از جمله عمران، کامپیوتر، برق و الکترونیک، صنایع، نفت، متالوژی، معدن و سایر رشته های وابسته 

ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی مقاله و کتب در رشته های گروه علوم پایه: تمامی گرایش ها، از جمله فیزیک، شیمی، ریاضی و آمار، زیست شناسی ، زمین شناسی، بیوتکنولوژی و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی مقاله و کتب در رشته های گروه علوم انسانی: تمامی گرایش ها، از جمله حقوق، اقتصاد، مدیریت، تاریخ، ادبیات، حسابداری، علوم اجتماعی و سایر رشته های وابسته

ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی مقاله و کتب در رشته های گروه کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی: کلیه گرایش های کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی مقاله و کتب در رشته های گروه معماری، شهرسازی و هنر: کلیه گرایش های معماری، شهرسازی و هنر