۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸
رادان انگلیش ادیت
ترجمه تخصصی
ویرایش تخصصی
بازنویسی تخصصی
محاسبه گر آنلاین هزینه سفارش
گواهی تضمین ویرایش نیتیو
از کجا آغاز کنم؟
 ۱. ارسال سفارش با شما
 ۲. تعیین هزینه با ما
 ۳. پرداخت هزینه با شما
 ۴. تحویل سفارش با ما
EnglishEdit.ir
محاسبه هزینه
موضوع کار
زمینه موضوع
گرایش موضوع
زبان موضوع
زمان لازم
سطح کیفی کار
تعداد کلمات
شیوه ویرایش مقالات علمی    

ویرایش مقاله در گروه تخصصی رادان (Radan English Edit) به صورت ویرایش نیتیو (Native Edit) و تضمینی بوده و دربرگیرنده  مجموعه ای از اصلاحات مختلف  می باشد که در پایان مقاله شما آماده ارسال برای اخذ پذیرش و چاپ مقاله در ژورنال های معتبر ISI می شود.

مهمترین موارد به شرح زیر است.

۱. اصلاح اشتباهات گرامری، اصلاح اشکالات ویرایشی

۲. ایجاد یکپارچگی و تصحیح درستی زمان افعال

۳. ایجاد تقارن زمانی مناسب با متن و جملات

۴. تصحیح لحن بیان جملات

۵. اصلاح ارتباطات فعل و فاعل ، معلوم و مجهوم و ...

۶. اصلاح غلط های املایی، تصحیح کاربرد حروف تعریف ، سجاوندی و ...

۷. ایجاد ارتباط معقول و متاسب بین جملات

۸. ایجاد یکنواختی در ویرایش متن و ویرایش به سبک های انگلیسی  یا به سبک آمریکایی

Features of English Edit

English Edit

American or Brithsh Standard Writing

Grammatical errors

Agreement between verb and tense

Agreement between verb and noun

Spelling errors , syntax and repetitive wording

Punctuation errors

Correct use of words (e.g., than vs. then)

Comments

Track changes facility

Changing repetitive wording

Changing incorrect usage of English language idioms

Changing incorrect usage of terminology (although English Editor cannot be responsible for any academic inaccuracy by the author)

 

Rewriting of sentences and paragraphs

Correction of scientific errors

 

در پایان ویرایش ، شما دو فایل دریافت خواهید نمود.

یک فایل ، مقاله ویرایش شده شما به صورت تراک چینج است که نشان دهنده تمامی تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می باشد. مزیت این فایل این است که ضمن نشان دادن تغییرات، به شما کمک می کند تا در آینده با رعایت این موارد، مقالات بهتری بنویسید.

فایل دوم ، در حقیقت فایل اصلاح شده و ویرایش کامل شده مقاله شما است.

از آنجاییکه بسیاری از نشریات و ژورنال های بین المللی در فرایند پذیرش و چاپ مقاله شما، در خواست نامه تاییدیه ویرایش (Certification Letter) توسط یک ویرایشگر نیتیو انگلیسی (Native English Editor) می کنند، گواهی تادییدیه ویرایش مقالات، توسط شرکت دانش بنیان انگلیسی به صورت رایگان برای تمام مقالات ادیت شده، صادر و ارسال می گردد.

این گواهی نامه تاثیر بسیار بالایی در پذیرش و چاپ مقاله شما داشته و توصیه می گردد به همراه مقاله خود به ژورنال ارسال گردد.