۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸
رادان انگلیش ادیت
ترجمه تخصصی
ویرایش تخصصی
بازنویسی تخصصی
محاسبه گر آنلاین هزینه سفارش
گواهی تضمین ویرایش نیتیو
از کجا آغاز کنم؟
 ۱. ارسال سفارش با شما
 ۲. تعیین هزینه با ما
 ۳. پرداخت هزینه با شما
 ۴. تحویل سفارش با ما
EnglishEdit.ir
محاسبه هزینه
موضوع کار
زمینه موضوع
گرایش موضوع
زبان موضوع
زمان لازم
سطح کیفی کار
تعداد کلمات

نحوه ارسال سفارش: 

نحوه ارسال مقالات برای ویرایش نیتیو  (Native Edit) و ترجمه تخصصی 

۱.فایل مقاله خود را به آدرس  (EnglishEdit.ir@gmail.com) ارسال کنید. ما قادر به ویرایش فایل های (.doc, docx,.odt,.rtf,.pages,.txt,.texمی باشیم. لطفا فایل بدون ترک چینج بوده وکلمات رنگی نباشد. لطفا اسامی، ادرس، اعداد داخل جداول عددی و منابع انتهایی مقاله را حذف کنید. این امر سبب کاهش تعداد کلمات و هزینه می شود. 

۲. کارشناسان ما ، هزینه کار را تعیین نموده و پیش فاکتور مربوطه از طریق ایمیل ارسال خواهد شد. این کار در ساعات اداری (۸ تا ۲۰ روز های شنبه تا پنج شنبه) ، حداکثر در دو ساعت انجام می گیرد.

۳. همزمان با پیش فاکتور،کد مقاله و قرارداد برای تضمین کیفیت و حفظ حقوق مادی و معنوی نویسنده  ارسال می گردد.

۴. پس از پرداخت هزینه، کد مقاله، مبلغ واریزی و تاریخ آن را از طریق ایمیل اطلاع دهید

۵. در تاریخ مقرر، مقاله ویرایش شده ، از طریق ایمیل به شما ارسال خواهد شد.

۶. برای دریافت گواهی تضمین ویرایش، عنوان نهایی مقاله و اسامی نویسندگان را ایمیل فرمایید. این گواهی توسط شرکت دانش بنیان انگلیسی به صورت رایگان برای تمام مقالات ادیت شده، صادر و ارسال می گردد.

 رادان انگلیش ادیت، نمایندگی انحصاری این شرکت در ایران است.

محاسبه هزینه بر اساس تعداد کلمات متن اولیه و زمان مورد نیاز محاسبه می گردد.

هزینه ویرایش بر اساس جدول زیر محاسبه می گردد.

زمان تحویل کار (ساعت متوالی)

بعد از تایید پرداخت هزینه

هزینه هر کلمه (تومان)

بر اساس تعداد کل کلمات متن اولیه

۲۵۰ ۱۷۵
۱۵۰ ۲۲۵
۸۰ ۲۷۵
۵۰ ۳۲۵
۳۰ ۳۷۵

 

هزینه ترجمه بر اساس جدول زیر محاسبه می گردد.

  ترجمه طلایی هزینه هر کلمه (تومان) زمان (ساعت متوالی)
فارسی به انگلیسی ۹۵ ۹۶
فارسی به انگلیسی ۱۱۵ ۴۸
انگلیسی به فارسی ۶۵ ۹۶
انگلیسی به فارسی ۸۵ ۴۸

 

توجه: روز جمعه روز کاری محسوب نمی شود.