۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸
محاسبه هزینه
موضوع کار
زمینه موضوع
گرایش موضوع
زبان موضوع
زمان لازم
سطح کیفی کار
تعداد کلمات
همکاری با مجلات علمی و پژوهشی
تاریخ خبر: ۱۸:۱۲:۲۶ ۱۳۹۵/۲/۱۳

ویرایش مقالات انگلیسی بسیاری از مقالات نشریات و مجلات علمی دانشگاه های معتبر کشور مانند دانشگاه تهران (مانند Desert, )، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علامه طباطبایی و ...  درکارنامه این گروه قرار دارد.

 

خبر خوان
نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ (نمایه شده در ISC )
پنجمین سمینار ملی آنالیز غیر خطی و بهینه سازی (نمایه شده در ISC )
هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن (نمایه شده در ISC )