۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷
محاسبه هزینه
موضوع کار
زمینه موضوع
گرایش موضوع
زبان موضوع
زمان لازم
سطح کیفی کار
تعداد کلمات
همکاری با مجلات علمی و پژوهشی
تاریخ خبر: ۱۸:۱۲:۲۶ ۱۳۹۵/۲/۱۳

ویرایش مقالات انگلیسی بسیاری از مقالات نشریات و مجلات علمی دانشگاه های معتبر کشور مانند دانشگاه تهران (مانند Desert, )، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علامه طباطبایی و ...  درکارنامه این گروه قرار دارد.

 

خبر خوان
نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصت‌ها و چالش‌ها
چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
فراخوان مقاله اولین همایش ملی عناب